• امروز چهارشنبه 23 آبان 1397
 • نشریه سمن یار

  روزنامه‌های سه‌شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

  نامه الکترونیک چاپ PDF

  سه‌شنبه ۲۲ آبان

  اخبار صنعت ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  آفتاب یزد ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  ابرار ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  ابرار اقتصادی ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  ابتکار ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  اعتماد ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  افکار ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  اقتصاد ملی ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  اطلاعات ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  ایران ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  بهار ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  تجارت ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  جوان ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  حمایت ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  خراسان ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  خریدار ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  دنیای اقتصاد ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  رسالت ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  روزگار ما ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  روشنگر ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  رویش ملت ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  ستاره صبح ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  سیاست روز ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  شرق ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  شروع ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  شهروند ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  صبا ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  صدای اصلاحات ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  عصر اقتصاد ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  عصر ایرانیان ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  فرهیختگان ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  فرصت امروز ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  فناوران اطلاعات ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  قانون ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  قدس ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  کلید ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  کيهان ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  گسترش صمت ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  مستقل ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  نصف جهان ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  وطن امروز ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  هدف و اقتصاد ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  همدلی ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  همشهری ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  ابرار ورزشى ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  ایران ورزشی ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  استقلال جوان ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  پیروزی ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  خبر ورزشی ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  شوت ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  گل ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  هدف ، سه‌شنبه ۲۲ آبان

  افزودن نظر


  نمایندگان استانی سمن یار

  سرپرستی استان خراسان جنوبی:
  سرپرستی استان آذربایجان غربی:
  سرپرستی استان آذربایجان شرقی: آقای پیمان حسن زاده
  سرپرستی استان اردبیل: سرکار خانم هانیه طالبیان

  سرپرستی استان سیستان و بلوچستان:

  سرپرستی استان کردستان: آقای فرهنگ حسین پناهی (جمعیت فرزندان شاهد استان کردستان)

  سرپرستی استان همدان: سرکار خانم طیبه معصومی (بنیاد مهر همدان)

  سرپرستی استان اصفهان:

  سرپرستی استان یزد:

  سرپرستی استان کرمان:

  سرپرستی استان فارس:

  سرپرستی استان کرمانشاه: آقای افشین عبدالهی نژاد(موسسه یاران سبز ژینگه)

  سرپرستی های استان های کشور.

  سرپرستی استان تهران: سرکارخانم رفعت یزدان پرست (انجمن فرهنگی ورزشی ایراندخت)

  سرپرستی استان البرز:

  سرپرستی استان قم: سیدمحمدمهدی موسوی

  سرپرستی استان قزوین:

  سرپرستی استان زنجان:

  سرپرستی استان مرکزی: خانه تشکل های استان مرکزی

  سرپرستی استان مازندران: آقای مهندس اسداله زاده(انجمن معلولین ذهنی)

  سرپرستی استان گیلان: سرکار خانم زهرا تهمتن دهبنه(خانه تشکل های استان گیلان)

  سرپرستی استان گلستان:

  سرپرستی استان سمنان: آقای محمدرضا آتشی

  سرپرستی استان خراسان شمالی:

  سرپرستی استان خراسان رضوی: